Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych Opis projektu Karta informacyjna Karta zgłoszeniowa Koszty uczestnictwa:   Czynny udział w konferencji (czynny udział w dwóch dniach konferencji wraz z warsztatami, pakiet konferencyjny, bufet kawowy, obiad w trakcie dwóch dni konferencji, publikacja w recenzowanym czasopiśmie Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne – lista B MNiSW ...
More