Rekrutacja

Jeśli myślisz o nauce w Szkole Mistrzostwa Sportowego, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

Kwestionariusz osobowy

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wymagane jest także zaświadczenie od lekarza (sportowego lub pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej. Oprócz kwestionariusza, podania i zaświadczenia lekarskiego, niezbędne dokumenty to także świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego i 3 zdjęcia.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja 2016 roku

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA DZIEWCZYN

Uczennice chętne do nauki w klasach gimnazjalnych lub licealnych nie zdają egzaminu sportowego, jeżeli występowały w turniejach lub trenowały w ligach piłki nożnej w klubie lub szkole

Koszty szkolne:
Czesne gimnazjum  – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna gimnazjum (pokoje z Łazienkami) – 100zł miesięcznie

Czesne Liceum – 0

Bursa szkolna (pokoje z łazienkami) – 75 zł miesięcznie

Całodobowe wyżywienie dla uczennic  – 75 zł miesięcznie

Ubezpieczenie sportowe roczne – 111 zł (rok)

Uczennice piłkarki otrzymają sprzęt treningowy i meczowy

Uczennice piłkarki mają zapewnioną opiekę medyczną

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA CHŁOPCÓW

Czesne liceum – 100zł miesięcznie
Czesne gimnazjum – 100zł miesięcznie
Bursa szkolna – 150zł miesięcznie (pokoje z łazienkami)
Wyżywienie – 13zł dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS UKS SMS

Terminy egzaminów sprawnościowych do Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS (piłka nożna):
Szkoła Podstawowa klasy od V do VIII – 08.05.2017 r. godz. 10:00
Liceum – 15.05.2017 r.  godz. 10:00

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Oceniająca poziom zaawansowania i predyspozycji do uprawiania piłki nożnej:
  Cztery gry 5 x 5 z bramkarzami, gdzie trenerzy egzaminatorzy oceniają w arkuszu ocen podstawowe elementy i zachowania w grze w skali 0 – 2
  Celność i technikę uderzenia piłki do bramki w skali 0 – 2
  Technikę uderzenia piłki głową w skali 0 – 2
  B. Oceniająca zdolności merytoryczne:
  Predyspozycje szybkościowe w skali 0 – 2 (bieg 30 m x 2)
  Predyspozycje gibkościowe w skali 0 – 2 (skłon do przodu w siadzie płaskim)

Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 42/2540570 lub mailowo: uks@smslodz.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS AKS SMS

Nabór do klas AKS SMS odbywa się w sposób ciągły.

W sprawach naboru prosimy o kontakt mailowy aks@wss.lodz.pl

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA DZIEWCZYN DO KLASY KOSZYKÓWKI

Uczennice chętne do nauki w klasach gimnazjalnych lub licealnych nie zdają egzaminu sportowego, jeżeli występowały w turniejach lub trenowały w klubie lub szkole

Koszty szkolne:
Czesne gimnazjum  – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna gimnazjum (pokoje z Łazienkami) – 150zł miesięcznie

Czesne Liceum – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna (pokoje z łazienkami) – 150 zł miesięcznie

Całodobowe wyżywienie dla uczennic  – 13 zł

Ubezpieczenie sportowe roczne – 111 zł (rok)

Zawodniczki mają zapewnioną opiekę medyczną oraz sprzęt meczowy.

Dodatkowe informacji udziela koordynator szkolenia Elżbieta Nowak, telefon szkoły: 0242540570