Rekrutacja 2019/2020

Jeśli myślisz o nauce w Szkole Mistrzostwa Sportowego, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Zaświadczenie od lekarza (sportowego lub pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej
 • Zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego
 • Cztery fotografie (wym. ok. 30 x 42 mm)

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja bieżącego roku.

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA DZIEWCZYN

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi umożliwia piłkarkom z całej Polski dołączenie do klubu UKS i pobierania nauki w SMS. Specjalistyczne testy piłkarskie do SMS Łódź odbędą się w niedzielę 10 marca o godzinie 11:00 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ulicy Milionowej 12. Nabór będzie prowadzony dla roczników 2003 – 2007 do klas o profilu piłka nożna dziewczyn.

testy będą składały się z następujących elementów:
* pomiary antropometryczne (wysokość ciała, masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej, całkowita zawartość wody w organizmie)
* bieg na odcinku 30 metrów (z miejsca oraz z 2 metrów nabiegu)
* test specjalistyczny DFB składający się z 5 stacji
* gra kontrolna

Zgłoszenia i szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 42 254 05 75 oraz uks@smslodz.pl a także bezpośrednio przez stronę UKS SMS Łódź.

 

Koszty szkolne:

Czesne szkoła podstawowa, gimnazjum  – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna gimnazjum (pokoje z Łazienkami) – 100zł miesięcznie

Czesne Liceum – 50 zł

Ubezpieczenie sportowe roczne – 138 zł (rok)

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA CHŁOPCÓW

Czesne liceum – 100zł miesięcznie
Czesne szkoła podstawowa, gimnazjum – 100zł miesięcznie
Bursa szkolna – 150zł miesięcznie (pokoje z łazienkami)
Wyżywienie – 15zł dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) opłata jednorazowa za miesiąc – 20%

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS UKS SMS

Nabór do klas UKS SMS odbywa się w sposób ciągły.

Terminy egzaminów sprawnościowych do Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS (piłka nożna):
Szkoła Podstawowa klasy od V do VIII – 06.05.2019 r. godz. 10:00
Liceum – 13.05.2019 r.  godz. 10:00

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Oceniająca poziom zaawansowania i predyspozycji do uprawiania piłki nożnej:
  Cztery gry 5 x 5 z bramkarzami, gdzie trenerzy egzaminatorzy oceniają w arkuszu ocen podstawowe elementy i zachowania w grze w skali 0 – 2
  Celność i technikę uderzenia piłki do bramki w skali 0 – 2
  Technikę uderzenia piłki głową w skali 0 – 2
  B. Oceniająca zdolności merytoryczne:
  Predyspozycje szybkościowe w skali 0 – 2 (bieg 30 m x 2)
  Predyspozycje gibkościowe w skali 0 – 2 (skłon do przodu w siadzie płaskim)

Dodatkowych informacji udziela sekretariat tel. 42/2540570 lub 42/2540575 lub mailowo: uks@smslodz.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS AKS SMS

Nabór do klas AKS SMS odbywa się w sposób ciągły.

W sprawach naboru prosimy o kontakt mailowy aks@wss.lodz.pl

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DLA DZIEWCZYN DO KLASY KOSZYKÓWKI

Uczennice chętne do nauki w klasach gimnazjalnych lub licealnych nie zdają egzaminu sportowego, jeżeli występowały w turniejach lub trenowały w klubie lub szkole

Koszty szkolne:
Czesne gimnazjum  – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna gimnazjum (pokoje z Łazienkami) – 150zł miesięcznie

Czesne Liceum – 50zł miesięcznie

Bursa szkolna (pokoje z łazienkami) – 150 zł miesięcznie

Całodobowe wyżywienie dla uczennic  – 15 zł opłata jednorazowa za miesiąc – 20%

Ubezpieczenie sportowe roczne – 138 zł (rok)

Zawodniczki mają zapewnioną opiekę medyczną oraz sprzęt meczowy.

Dodatkowe informacji udziela koordynator szkolenia Elżbieta Nowak, telefon szkoły: 0242540570