Opłaty

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

Bursa szkolna:

 • Chłopcy – 150 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)
 • Dziewczyny – 100 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)

Wpłaty na konto:

Nazwa i adres: Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Konto: 58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, czesne – opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę


Opłaty SMS

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób mieszkających w bursie (śniadanie, obiad, kolacja)
    • styczeń 400 zł
    • luty 160 zł (Uczniowie, którzy pozostają w Bursie na okres ferii dopłacają do posiłków: za jeden tydzień +65,00 zł = 225,00 zł, za dwa tygodnie +130,00 zł = 290,00 zł)
    • marzec 420 zł
    • kwiecień 330 zł
    • maj 360 zł
    • czerwiec 180 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad) opłata za miesiąc:
    • styczeń 160 zł
    • luty 72 zł
    • marzec 150 zł
    • kwiecień 137 zł
    • maj 150 zł
    • czerwiec 72 zł
    • Cena pojedynczego obiadu 10,00 zł
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 138 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)
 • Ceny posiłków – zryczałtowane

Wszystkich ww. opłat dla klas szkoły podstawowej należy dokonać na konto:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Wszystkich ww. opłat dla klas licealnych należy dokonać na konto:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie