Opłaty

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

Bursa szkolna:

 • Chłopcy – 150 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)
 • Dziewczyny – 100 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)

Wpłaty na konto:

Nazwa i adres: Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Konto: 58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, czesne – opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę


Szkoła podstawowa: (UWAGA! Nowe konto!)

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób mieszkających w bursie (śniadanie, obiad, kolacja)
    • wrzesień 380 zł
    • październik 420 zł
    • listopad 380 zł
    • grudzień 286 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad) opłata za miesiąc:
    • wrzesień 137 zł
    • październik 166 zł
    • listopad 151 zł
    • grudzień 108 zł
    • Cena pojedynczego obiadu 10,00 zł
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 138 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Szkoła Podstawowa – klasy Gimnazjum (UWAGA! Zmiana konta!)

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób z bursy (śniadanie, obiad, kolacja)
     • wrzesień 380 zł
     • październik 420 zł
     • listopad 380 zł
     • grudzień 286 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad) opłata za miesiąc:
    • wrzesień 137 zł
    • październik 166 zł
    • listopad 151 zł
    • grudzień 108 zł
    • Cena pojedynczego obiadu 10,00 zł
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 138 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Liceum:

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób z bursy (śniadanie, obiad, kolacja)
     • wrzesień 380 zł
     • październik 420 zł
     • listopad 380 zł
     • grudzień 286 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad) opłata za miesiąc:
    • wrzesień 137 zł
    • październik 166 zł
    • listopad 151 zł
    • grudzień 108 zł
    • Cena pojedynczego obiadu 10,00 zł
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 138 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie