Opłaty

Wpłaty na obozy UKS SMS, należy wpłacać na konto:

09 1750 0012 0000 0000 2209 2855

W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka, nazwisko trenera.


Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

Bursa szkolna:

 • Chłopcy – 150 zł/miesiąc (płatne tylko na konto)
 • Dziewczyny – 150 zł/miesiąc (płatne tylko na konto)

Wpłaty na konto:

Nazwa i adres: Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Konto: 58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, czesne – opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę


Opłaty SMS

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie:

ZARZĄDZENIE nr 2 /2019/20
Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2019/20

Na podstawie §8 Statutu Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi zarządza się, co następuje :

§1.
Ustalam zryczałtowaną stawkę żywieniową w roku szkolnym 2019/20.
Przy zastosowanych stawkach ryczałtowych nie ma odpisów ani zwrotów. Zryczałtowana stawka obejmuje częściowo weekendy, nie obejmuje dni ustawowo wolnych. Zryczałtowana stawka żywieniowa obejmuje:

 • śniadanie

 • obiad

 • kolację.

Zryczałtowana stawka żywieniowa całodzienna obowiązuje wszystkich uczniów przebywających w Bursie Szkolnej SMS i będzie podawana na stronie szkoły .
Wyliczenie zryczałtowanej stawki żywieniowej w okresie IX – XII 201
9 r. :

 • wrzesień 2019 r. 29 dni x 21 zł = 609,00 zł – ryczałt miesięczny – do zapłaty – 487,00 zł

 • październik 2019 r.31 dni x 21 zł = 651,00 zł – ryczałt miesięczny – do zapłaty – 521,00 zł

 • listopad 2019 r. 24 dni x 21 zł – 504,00 zł – ryczałt miesięczny -do zapłaty – 403,00 zł

 • grudzień 2019 r. 21 dni x 21 zł – 462,00 zł – ryczałt miesięczny – do zapłaty – 370,00 zł

  Dla uczniów z Łodzi stawka żywieniowa za obiady w stołówce szkolnej w okresie IX – XII 2019 r.

 • wrzesień 2019 r. 21 dni x 10 zł = 210 zł – ryczałt miesięczny – do zapłaty 178 zł

 • październik 2019 r. 23 dni x 10 zł = 230 – ryczałt miesięczny – do zapłaty 196 zł

 • listopad 2019 r. 19 dni x 10 zł = 190ryczałt miesięczny – do zapłaty 162 zł

 • grudzień 2019 r. 15 dni x 10 zł = 150 – ryczałt miesięczny – do zapłaty 128 zł

§2.

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów LO i Szkoły Podstawowej.

Cena obiadu dla pracownika przy wykupie za cały miesiąc wynosi : 12,00 zł
Cena obiadu pojedynczego wynosi : 15,00 zł.

§3.
Nie przewiduje się zwolnień z opłat za wyżywienie. Uczniowie-zawodnicy posiadający kontrakty uzgadniają sprawy wyżywienia z Klubami.

W przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim powyżej 7 dni można wpłaconą kwotę za ten okres przenieść na następny miesiąc.

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Dyrektora, koordynatorom pedagogicznym, wychowacom , nauczycielom, trenerom.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszone na tablicy ogłoszeń I na stronie internetowej.

DYREKTOR SMS

dr inż. Roman Stępień

 


Wszystkich ww. opłat dla klas szkoły podstawowej należy dokonać na konto:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Wszystkich ww. opłat dla klas licealnych należy dokonać na konto:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie