Opłaty

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

Bursa szkolna (od 21.09.2017 nowe konto):

 • Chłopcy – 150 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)
 • Dziewczyny – 100 zł/miesiąc (płatne na konto lub w bursie pok. nr 2)

Wpłaty na konto:

Nazwa i adres: Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Konto: 63 1560 0013 2751 0622 8000 0001 – zmiana konta od 21 września: 58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, czesne – opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę


Szkoła podstawowa: (UWAGA! Nowe konto!)

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób z bursy (śniadanie, obiad, kolacja)
    • styczeń 300 zł
    • luty 200 zł
    • marzec 330 zł
    • kwiecień 320 zł
    • maj 312 zł
    • czerwiec 220 zł
    • (…)
    • wrzesień 320 zł
    • październik 370 zł
    • listopad 350 zł
    • grudzień 290 zł
    • styczeń 300 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad)
    • Cena obiadu przy wykupie na cały miesiąc 6,50 zł/za obiad
    • Cena obiadu przy wykupie na mniej niż miesiąc 10,00 zł/za obiad
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 128 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Szkoła Podstawowa – klasy Gimnazjum (UWAGA! Zmiana konta!)

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób z bursy (śniadanie, obiad, kolacja)
     • styczeń 300 zł
     • luty 200 zł
     • marzec 330 zł
     • kwiecień 320 zł
     • maj 312 zł
     • czerwiec 220 zł
     • (…)
     • wrzesień 320 zł
     • październik 370 zł
     • listopad 350 zł
     • grudzień 290 zł
     • styczeń 300 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad)
    • Cena obiadu przy wykupie na cały miesiąc 6,50 zł/za obiad
    • Cena obiadu przy wykupie za mniej niż miesiąc 10,00 zł/za obiad
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 128 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie


Liceum:

 • Czesne  – 100 zł/miesiąc (płatne tylko przelewem na konto przez 12 miesięcy)
 • Żywienie (zobacz rozporządzenie) (płatne tylko przelewem)
   • Dla osób z bursy (śniadanie, obiad, kolacja)
     • styczeń 300 zł
     • luty 200 zł
     • marzec 330 zł
     • kwiecień 320 zł
     • maj 312 zł
     • czerwiec 220 zł
     • (…)
     • wrzesień 320 zł
     • październik 370 zł
     • listopad 350 zł
     • grudzień 290 zł
     • styczeń 300 zł
   • Dla osób nie przebywających w bursie (obiad)
    • Cena obiadu przy wykupie na cały miesiąc 6,50 zł/za obiad
    • Cena obiadu przy wykupie za mniej niż miesiąc tj. jednorazowo 10,00 zł/za obiad
 • Ubezpieczenie na cały rok szkolny 128 zł (zakres ubezpieczenia) (płatne na konto lub w pok. żywienia)

Wszystkich ww. opłat należy dokonać przelewem:

Nazwa i adres: SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Konto: 63 1750 1093 0000 0000 3032 3793
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie