Konferencje i szkolenia

10 czerwca 2015r.

„Przygotowanie organizacji  pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 „

udział: Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot,

mgr Monika Jeziorska, Katarzyna Kotlarek

Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

 

23 stycznia 2015r.

Librus Synergia

udział: mgr Monika Jeziorska, Katarzyna Kotlarek

 

15 stycznia 2015

„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie  nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSIENCE”

udział: mgr Elżbieta Saganowska, mgr Katarzyna kotlarek

 

29 listopada 2014

” Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z geografii w formule od roku szkolnego 2014/2015″

Centralna Komisja Egzaminacyjna

udział: Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot

 

18 listopada 2014

Analiza wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010 – 2014 w kontekście przygotowań uczniów do matury w roku 2015.

Omówienie zmian w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

udział mgr Monika Jeziorska, mgr Katarzyna Kotlarek oraz mgr Zbigniew Nowaczyk.

 

3 listopada 2014

Szkolenie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

dotyczące egzaminu maturalnego

udział Zastępca Dyrektora Małgorzata Jałkiewicz- Hoffmann

Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot oraz  Anna Gabara – Wilczak

 

6 października 2014

Szkolenie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

dotyczące egzaminu gimnazjalnego

udział Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot oraz mgr Elżbieta Saganowska

 

30 sierpnia 2014

Narada z dyrektorami rok szkolny 2013/2014

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Udział Zastępca Dyrektora Małgorzata Jałkiewicz- Hoffmann

Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot

 

czerwiec 2013r.

Studium Podyplomowe ” Prawo i administracja”

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – mgr Dariusz Szot

 

16 czerwca 2014

Substancje psychoaktywne – nowe trendy, nowe zagrożenia

Urząd Miasta Łodzi

mgr Elżbieta Saganowska

 

21-22 listopada 2013

EDUKACJA GEOGRAFICZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE


Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

udział Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot

oraz dr Barbara Dzięcioł – Kurczoba.

 

14 listopada 2013

Szkolenie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczące egzaminu maturalnego

udział Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot oraz Anna Gabara – Wilczak

 

08 listopada 2013 i 14 listopada 2013

Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodzica w kontekście praw dziecka i ucznia.

organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

22 października 2013

Szkolenie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczące egzaminu gimnazjalnego

udział Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot oraz mgr Elżbieta Saganowska

 

12 września 2013

Narada z dyrektorami rok szkolny 2013/2014

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Udział Zastępca Dyrektora mgr Dariusz Szot

 

17 października 2012

Konferencja: „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty”

Warszawa – Uczelnia VISTULA

Udział Zastępca Dyrektora Małgorzata Jałkiewicz- Hoffmann