Kierownictwo szkoły

Roman Stępień
Dyrektor Generalny

Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann
Dyrektor Zarządzający
Doradca prawny
Menedżer Sportu

Mirosław Dawidowski
Z-ca Dyrektora ds. sportowych

Janusz Matusiak
Z-ca Dyrektora
Prezes UKS-SMS

Karolina Stępień-Różańska
Z-ca Dyrektora
nadzór pedagogiczny

 

Koordynatorzy :

Beata Pejska
nadzór pedagogiczny w SP
koordynator matur w LO