Kierownictwo szkoły

Roman Stępień

Dyrektor

Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann

Z-ca Dyrektora

Doradca prawny

Menedżer Sportu

Mirosław Dawidowski

Z-ca Dyrektora

Trener koordynator

Janusz Matusiak

Z-ca Dyrektora

Prezes UKS-SMS

Dariusz Szot

Z-ca Dyrektora

nadzór pedagogiczny

Specjalista ds. BHP

 

Koordynatorzy :

Teresa Miller

koordynator pedagogiczny,

pedagog szkolny,

nauczyciel języka polskiego

Beata Pejska

koordynator pedagogiczny,

nauczyciel języka polskiego

lider ewaluacji wewnętrznej