Egzaminy poprawkowe

DATA PRZEDMIOT UWAGI
28.08.2018r., godz 8:00 JĘZYK POLSKI LICEUM
28.08.2018r., godz. JĘZYK ANGIELSKI LICEUM
28.08.2018r., godz. 9:00 MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA/ GIMNAZJUM
29.08.2018r., godz. 8:00 JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA/ GIMNAZJUM
29.08.2018r., godz. 8:00 WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM LICEUM
29.08.2018r., godz. 9:00 MATEMATYKA LICEUM
30.08.2018r., godz. 9:00 MATEMATYKA W PRAKTYCE LICEUM
30.08.2018r., godz. 8:30 HISTORIA SZKOŁA PODSTAWOWA/ GIMNAZJUM