Bursa

mail: bursa@smslodz.pl

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

  • Chłopcy – 150 zł/miesiąc (płatne tylko na konto)
  • Dziewczyny – 100 zł/miesiąc (płatne tylko na konto)

Wpłaty na konto:

Nazwa i adres: Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Konto: 58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, czesne – opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę

Dokumenty do pobrania: