Bieżące prace legislacyjne

Bieżące prace legislacyjne

  1. Zwykła procedura ustawodawcza

2. Sesje plenarne

3. Bieżące prace legislacyjne