Walczymy o tytuł Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego!

       Dnia 25 listopada w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja drugiej edycji programu EPAS, do której  przystąpiliśmy jako jedna z 36 szkół w całej Polsce! Celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zadań UE i mechanizmów działania Parlamentu Europejskiego. Gościem specjalnym spotkania był profesor Jerzy Buzek, który opowiedział zaproszonym nauczycielom o swojej pracy w Parlamencie oraz o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi dziś stoi Unia, a tym samym Polska. Profesor poruszył wiele ważnych i trudnych zagadnień, jakimi jest napływ uchodźców, decyzja o wejściu Polski do strefy euro, rola naszego państwa w UE i ewentualne konsekwencje wystąpienia Polski z Unii. W delegacji z naszej szkoły uczestniczył Dyrektor Dariusz Szot oraz Pani Dagmara Karasińska, którzy poprowadzą program w szkole jako starsi ambasadorowie. Uczniowie, którzy dołączą do programu, otrzymają tytuł młodszego ambasadora. Zakończenie projektu wiąże się także z przyznaniem szkole certyfikatu Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego.  Także działamy!

_dsc6487 _dsc6486 _dsc6483 _dsc6481 _dsc6488 _dsc6536 _dsc6538