Projekt czas start! „Bohaterowie codzienności”

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu „Bohaterowie i bohaterki codzienności”, współorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.  Koordynatorzy szkolni –  Pan Dariusz Szot oraz Pani Dagmara Karasińska wzięli udział w spotkaniu, które inicjowało rozpoczęcie projektu w 11 szkołach w Polsce. Następnie grupa uczniów z pierwszych klas liceum uczestniczyła  w warsztatach poprowadzonych przez Panią Zuzannę Naruszewicz, których tematyka dotyczyła praw człowieka i współczesnych bohaterów – laureatów nagrody im. Sacharowa, którzy walczą o ich respektowanie.  Uczniowie przeprowadzą w młodszych klasach zajęcia, które przedstawią pozostałym uczniom laureatów nagrody fundowanej przez Parlament UE oraz przybliżą zagadnienia związane z prawami człowieka. Kulminacyjną projektu będzie organizacja obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka, który przypada Na 10 grudnia.

fot8a70 fotebea