Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych

Koszty uczestnictwa:

 

Czynny udział w konferencji (czynny udział w dwóch dniach konferencji wraz z warsztatami, pakiet konferencyjny, bufet kawowy, obiad w trakcie dwóch dni konferencji, publikacja w recenzowanym czasopiśmie Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne – lista B MNiSW – 4 pkt. w recenzowanej monografii):

  • 150 zł – pracownicy naukowo-dydaktyczni, samorządowcy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych
  • 100 zł – doktoranci
  • 50 zł – studenci

Bierny udział w pierwszym dniu konferencji (pakiet konferencyjny, bufet kawowy)

  • 50 zł – wszyscy uczestnicy

 

Organizator nie zapewnia noclegu.

 

Dane do przelewu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

  1. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

nr rachunku bankowego: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

z dopiskiem „Konferencja o bezpieczeństwie”

 

Opłaty należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 30.04.2019 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

konferencjaobezpieczenstwie@pwsz.wloclawek.pl

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o wskazanie danych do faktury w karcie zgłoszenia