S.O.S. SMS gra dla WOŚP

W dniu 12.01.2019 r. Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi oraz Wychowankowie Bursy Szkolnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego brali czynny udział w pokazach ratownictwa medycznego z ramienia Koła Medycznego „SOS SMS” działającego przy Bursie Szkolnej SMS, który odbywały się w C.H. „Echo” w Pabianicach „grając” tym samym dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pokazy cieszyły się wielkim zainteresowaniem osób w każdym wieku od przedszkolaka do seniora oraz skupiały wokół stoiska ludzi różnych zawodów – w tym mundurowych.

Młodzież zdobyła praktyczne doświadczenie w szkoleniu ludzi z pierwszej pomocy przedmedycznej – technicznie demonstrując proceduralne działania z zakresu pierwszej pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia i zdrowia. Pokaz odbywał się na fantomach, kamizelkach do odksztuszania, materiałach opatrunkowych, wyposażeniu torby medycznej w tlen, rurki nosowo-gardłowe, szyny i inne.

W aktywności uczestniczyli:

  • Olga Zubczyk – n-l wychowawca Bursy Szkolnej SMS

  • Milena Ziębińska I D

  • Marcelina Drej I D

  • Julia Wroniarska VII A

  • Oskar Osiński VIII B

Organizatorem aktywności była mgr Katarzyna Zielińska, nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa, opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”.